Avrupa Birliği ve Ulusal/Uluslararası Fonlar (TÜBİTAK hariç) tarafından desteklenen projeler kapsamında öğretim üyelerine projelerin yaşam eğrisi boyunca idari ve finansal yönetim desteği Meltem İşanlar, Elif Naz Acar Bilen, Begüm Özcan, Zeynep İlkkurşun verilmektedir.

Uluslararası proje başvurusu sırasında verilen destekler:

  • Başvuru formlarının finansal içeriği ile ilgili yönlendirme
  • Bütçe tablolarının hazırlanması

Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra verilen destekler:

  • Desteklenen projelerin gelir ve harcamalarının takibi
  • Talep edilen finansal raporların hazırlanıp, fon kuruluşuna sunulması
  • Çok ortaklı projelerde talep edilen ara raporların hazırlanıp koordinatör kuruma sunulması
  • Fon kuruluşunun talebi doğrultusunda yapılacak avans talebi, fon talebi ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
  • Zeyilname süreçlerinin yürütülmesi
  • Projenin yaşam eğrisi boyunca karşılaşılan sorunların çözülmesinde destek olunması
  • Proje kapanışlarında fon kuruluşu ile finansal mutabakatın yapılması
  • Proje kapanışlarında Koç Üniversitesi Muhasebe,Vergi ve Yasal Raporlamalar Direktörlüğü ile mutabakatın yapılması

Horizon 2020 Proje Yürütme Kuralları Hakkında Kaynaklar:

Diğer Proje Yürütme Kuralları Hakkında Kaynaklar:

AB projelerine verilen TÜBİTAK ödülleri:

https://ufukavrupa.org.tr/tr/destekler/esik-ustu-odulu/odeme