Kurul üyeleri;

  • Rektör Yardımcısı,
  • TTO Direktörü,
  • Akademik Girişimcilik ve Danışmanlık Direktörü,
  • FMH ve Lisanslama Sorumlusu
  • Buluşçunun Bağlı Olduğu Fakülte Dekanı

 

Kurul Kapsamında;

  • Buluş bildirim formları, hem patentleme kriterleri hem de ticarileşme potansiyeli açısından değerlendirilir.
  • Patent portföyü değelendirilir ve yenileme/ülke geçişi zamanı gelen patentler hakkında bütçe de göz önünde bulundurularak aksiyon planı oluşturulur.
  • Güncel konular görüşülür.