• Üniversiteniz ile firmamızın özkaynaklarını kullanarak bir proje geliştirmek istiyorum, nasıl bir yöntem izlemeliyim?

Ofisimiz ile irtibata geçerek, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarınızın netleştirilmesi amacıyla bir ön görüşme yapabilirsiniz. Akabinde bu ihtiyaçlara yönelik araştırmacı ve akademisyenlerimizin bilgisini sizlerle paylaşır ve üniversitemizin ilgili konudaki araştırma altyapısını sizlere tanıtırız.

Proje çerçevesi akademisyenimiz ve sizin tarafınızdan belirlendiğinde, ofisimizin koordinasyonunda sözleşme aşamasına geçilir.

  •  Özel Sektör Finanslı Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Nasıl Kurgulanır?

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen ve özel sektör firmalarının öz kaynakları ile finanse ettiği araştırma-geliştirme projelerinde firmalar ile üniversitemiz arasında bir proje ve gizlilik sözleşmesi imzalanır. Bu sayede iş paketleri, paydaş rolleri, fikri mülkiyet hakları, gizlilik, proje bütçesi vb. hususlar belirlenmiş olur.

Özel sektör finanslı işbirliği projelerinde toplam proje bütçesine %20 oranında “Üniversite Kurum Hissesi” ilave edilmektedir.

Sözleşme süreçleri ofisimiz tarafından koordine edilmektedir.

  • Sadece Akademik Danışmanlık Hizmeti Alacağım, Bu Aşamada Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Üniversitemizin makine teçhizat, laboratuvar ve araştırmacı altyapısı kullanılmadan, sadece akademisyenin bilgi birikiminden yararlanılarak bir danışmanlık hizmeti alınmak istendiğinde, süreci üniversitemizin bir iştiraki olan UNVEST A.Ş. yürütmektedir.

  • Kamu Destekli Bir Üniversite – Sanayi İşbirliği Modeli Kurgulanabilir Mi?

Evet, kurgulanabilir. Üniversitemiz, mevzuat gereği ortak statüsünde yer alamadığı TEYDEB 1501, 1509 vb. projelerde Danışmanlık-Hizmet alımı kaleminde yer alabilir.

Bu kapsamda Özel Sektör Finanslı İşbirliği projelerinde izlenen yöntem izlenir ve firma ile kurum hissesini de içeren bir bütçe oluşturularak proje ve gizlilik sözleşmesi imzalanır. Firma bu proje bütçesini danışmanlık ve hizmet kaleminde TEYDEB başvurusuna yazar ve TÜBİTAK’ın belirlediği oranda, proje kapsamında TÜBİTAK’dan geri ödeme alabilir.

  • Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

TÜBİTAK, AB başta olmak üzere bir çok fon sağlayıcının geniş yelpazede destek mekanizmaları bulunmaktadır, aşağıda en çok başvurulan mekanizmalar başta olmak üzere bir çok farklı enstrüman ile kamu destekli işbirliği projesi kurgulanabilmektedir

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Ufuk 2020

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı