2020 yılı başında, Koç Üniversitesi’nde iç kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin yönetimi için “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” Akademik Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut durumda, “Tohumlama Araştırma Fonu Programı” bu kapsamda yürütülmektedir.

PYO, bu programda “BAP Koordinasyon Birimi” olarak görev üstlenmiştir.

Koç Üniversitesi’nde PYO’nun izlediği diğer başlıca çalışma prosedürleri aşağıdaki yönergelerde ayrıntılandırılmaktadır:

(son güncelleme: 2023)