Genel Bilgi

İlk ismiyle Koç Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme (APG) Direktörlüğü, 2009 yılında Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kuruldu. Direktörlüğümüzün faaliyetleri sonucunda özel sektör ile yapılan işbirliklerinin artması ile birlikte, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi gündeme geldi. 2013 yılında TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 10 Üniversite arasına girdik.

2022 yılında ise yeniden yapılanmaya giderek projelerin geliştirme aşaması Sponsorlu Araştırmalar Ofisi Direktörlüğü tarafından yürütülmeye başlanmış, sözleşme aşamasından sonraki süreçler ise Teknoloji Transferi Ofisi Direktörlüğü tarafından yürütülmüştür.  Mayıs 2023’ten itibaren fikri mülkiyet hakları ve lisanslama süreçleri Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi altında konumlanmış, Direktörlüğümüz ise Proje Yönetim Ofisi Direktörlüğü olarak konumlanmış ve  araştırma projelerinin sözleşme aşamasından başarıyla tamamlanmasına kadar geçen hayat döngüsü içerisindeki tüm proje yönetimi, finans ve raporlama ile ilgili süreçlerde öğretim üyelerimize destek vermektedir.