Tohumlama Araştırma Fonu

İlk kez 2014’te uygulanmaya başlanan “Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu Programı” (KU-TAF), üniversitemizde temsil edilen bütün disiplinlerde (temel bilimler, tıp, hemşirelik, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve hukuk) yapılabilecek yenilikçi, erken aşama araştırma projelerini desteklemek için tasarlandı. KU-TAF programı birincil olarak yaratıcılığı, özgür ve sıra dışı düşünmeyi, meraktan beslenen araştırma eğilimlerini desteklemeyi ve bilimsel gelişime ve yenilikçiliğe yardımcı olmayı hedefliyor.

Tohumlama Araştırma Fonu Programı, bütün KU öğretim üyelerinin başvurularına açık. En çok 1 yıl süreli ve yılda en çok 75.000 TL bütçeli çalışmalar destekleniyor.

Başvuru takvimi, koşullar ve diğer detaylar için https://sro.ku.edu.tr/bap/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvurunuzla ilgili sorularınızı ve geri bildirim taleplerinizi srf@ku.edu.tr adresine iletebilirsiniz.