2 Aralık 2015 tarihinde Koç Üniversitesi’nde, Üniversitemiz ile Koç Topluluğu Şirketleri arasında üniversitemizin sahip olduğu imkanların daha detaylı anlatılabilmesi ve bilgi alışverişinin sağlanabilmesi için üst düzey katılımlı bir üniversite-sanayi işbirliği toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantının ilk bölümünde Koç Teknoloji ve İnovasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşirken, öğleden sonra gerçekleşen “Üniversite – Sanayi İşbirliği Günü”nde ise; Üniversitemiz ile Koç Topluluğu Şirketleri arasında var olan işbirliklerinin arttırılması amacıyla Koç Topluluğu Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticilerinin, Fakülte Dekanlarının ve ilgili Araştırma Merkezlerinin Direktörlerinin de katılmış olduğu kapsamlı bir İşbirliği toplantısı yapılmıştır.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan; Koç Topluluğu Şirketleri ile Ar-Ge çalışmalarımızı ve endüstri işbirliklerimizin derinleştirilmesi gerekliliğini belirtirken, sanayide doktoralı personel istihdamının önemini bir kez daha vurgulamıştır.

""

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise Türkiye’nin en güzide üniversitesi ile Türkiye’nin en güzide Topluluğunun işbirliği performansı bakımından gayet başarılı olduğunu, bu toplantı sayesinde, yapılması potansiyeli olan işbirliklerinin de tetiklenmesinin hedeflendiğini belirtmiştir.

Toplantının sonunda Koç Holding Şirketlerinden gelen misafirler ile birlikte, Koç Üniversitesi’nde bulunan Koç Üniversitesi Arçelik Araştırma Merkezi (KUAR), Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları Merkezi (KUYTAM), Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (Kütem), Optik Mikrosistemler Laboratuvarı (OML), Üretim Otomasyonu ve Araştırma Merkezi (MARC) gibi Araştırma Merkezlerine ve Ford Otosan Egzoz Katalizörleri Laboratuvarı ile Biyoakışkanlar ve Kardiyovaskuler Mekanik Laboratuvarına ziyaretler edilmiştir.